onsdag 13 februari 2008

Mer eller mindre kärleksfulla fakta på temat hjärtan

Djurrikets största hjärta återfinns hos blåvalen. Det väger cirka 900 kilo och pumpar runt 10 ton blod med 5 till 6 kraftfulla slag per minut. Störst hjärta i förhållande till kroppsstorlek har däremot kolibrin. Det slår så snabbt som 1000 slag per minut.
På medeltida bilder användes ofta olika symboler för att illustrera hjärtat, bland annat röda rosor och granatäpplen. Dagens tydliga hjärtsymbol har ett något luddigt förflutet, men förmodas ha tagit form bland italienska anatomer och konstnärer under 1300-talet.
Ett svenskt utedass av äldre snitt känns ofta igen på ett utskuret hjärta i dörren. Hjärtat var ett vanligt motiv i folklig konst i det gamla bondesamhället; jämte hemlighuset prydde man gärna fönsterluckor med samma symbol.
Enligt Statistiska centralbyrån har tre svenska män namnet Hjärt som tilltalsnamn, medan en svensk kvinna har tilltalsnamnet Hjärtrud. Vanligare är varianterna Gert respektive Gertrud med 6940 respektive 6290 innehavare. Fyra kvinnor i Sverige bär förnamnet Hjärta; 1881 män bär tilltalsnamnet Love.
Tillståndet ”situs inversus” innebär att hjärtat sitter på fel sida kroppen. Omkring en av 100 000 svenskar föds med hjärtat på höger i stället för vänster sida.
Ett svenskt hjärta sägs låta ”popdupp” – ett engelskt ”lubdub”. Dessa minnesljud ska illustrera för läkarstuderande hur ett friskt hjärta ska låta.
Stetoskopet uppfanns år 1817 av en fransk läkare vid namn René Laennec. Han ville lyssna på en kvinnlig patients hjärta, men tyckte att det kändes olämpligt att lägga örat mot hennes bröst. Laennec löste problemet genom att rulla ihop ett papper och lyssna med hjälp av detta – en innovation som gav upphov till stetoskopet.
Hjärta, puls och blodkärl finns beskrivna i egyptiska skrifter från 1500-talet före Kristus. Egyptierna trodde att hjärtat var själens boning och att den dödes hjärta – och därmed själ – skulle vägas på guldvåg vid inträdet i dödsriket. Då egyptierna balsamerade sina döda var de därför noga med att lämna hjärtat kvar i kroppen. Hjärnan däremot ansågs ganska oviktig – den avlägsnades före balsameringen med hjälp av en krok genom den dödes näsa.
När den franske filosofen Voltaire (1694–1778) avled vid 85 års ålder ville kyrkan – som Voltaire kritiserat – inte ge honom en ordentlig begravning. I stället bevarades endast hans hjärta i en urna. På urnan står det ”Son esprit est partout, mais son coeur est ici”, vilket betyder "Hans ande är överallt, men hans hjärta är här".


Hjärter kung är den ende kung i den traditionella kortleken som saknar mustasch. Hjärter är för övrigt den färg som är mest värd i poker.

Inga kommentarer: