måndag 31 mars 2008

”Lite av varje” och ”Allt möjligt” i bransch full av hemligheter

Titt som tätt får jag frågan vad jag har på gång, vilka projekt jag arbetar med. Varje gång svarar jag något obestämt i stil med ”Lite av varje” eller ”Allt möjligt”.
Just nu har jag till exempel en prototyp av min senaste produkt framför mig, men jag varken kan eller får berätta vad det är. Funktionen, utförandet – till och med materialet – är hemligt.
En anledning till att jag är så förtegen är det avtal jag träffat med min uppdragsgivare. I avtalet ingår en lång och detaljerad paragraf på temat sekretess. Enligt den här paragrafen förbinder jag mig att inte sprida någon som helst information om några som helst projekt vidare.
Men hemlighetsmakeriet ligger också i mitt eget intresse. Det är lika viktigt att vara först som att vara unik och jag vill, lika lite som mina uppdragsgivare, riskera att en produkt snarlik min egen når ut i handeln innan min design – mitt original – gör det.
Under de två år som jag arbetat med mönster- och produktformgivning har jag sett mina alster på villovägar vid ett par olika tillfällen. Första gången blev jag arg och därefter blev jag besviken. Sedan nådde jag en viktig insikt: det är inte för intet som det här är en bransch full av hemligheter. Bara genom att avslöja mycket lite – eller helst ingenting – kan man som formgivare skydda en idé, behålla sitt försprång och vara unik med en design. Annars kan man vara ganska säker på att någon annan hinner före.

Inga kommentarer: